KONTAKT      
DO POBRANIA DOKUMENTACJE ARCHIWALNE REALIZACJE FIRMA
 
   samoobsługowy hotel
   automatyczna recepcja
   zamki hotelowe bez baterii
 
   rejestracja czasu pracy
   śluzy farmaceutyczne
   depozytor kluczy telefonów
   system wjazdowy
   kontrola dostępu
   dostęp do windy
 
 
 
 
 
 
 
System działa automatycznie - na wjeździe jest tylko pracownik ochrony który nie pobiera pieniędzy od wjeżdżających. Wjazd jest możliwy jedynie na wydaną kartę lub bilet
z kodem kreskowym.
Bilety z kodem mogą być drukowane po naciśnięciu przycisku lub sprzedawane przez kasjera.
zobacz również: kontrola_dostępu  
 
       
  Automatyczny system wjazdowy dla parkingów przy centrach handlowych, giełdach towarowych, uczelniach - opłata abonamentowa lub płatność kartą.

Szlaban może być otwierany kartą zbliżeniową klienta, legitymacją studencką,
legitymacją pracownika lub pobranym biletem z kodem kreskowym.
Wjazdy i wyjazdy z parkingu mogą być wyposażone w kamery odczytujące numery
rejestracyjne pojazdów.
System uniemożliwia wjechanie kilku samochodów na jedną kartę.
Powtórny wjazd jest możliwy dopiero po wyjechaniu przez szlaban wyjazdowy.

   
   
   
   
 
       
 
 
Terminal wjazdowy DS-2610
 
* po zbliżeniu wyświetla odczytany numer karty
 
* jeżeli karta uprawnia do wjazdu dioda otwieranie
   świeci kolorem zielonym - otwiera się szlaban
   czerwony kolor świecenia oznacza zakaz wjazdu
   wyświetlany jest powód zakazu:
     - nieznana karta
     - zablokowana karta
     - karta ważna do ....
     - wjazd np. poniedziałek 8:00 - 16:00
     - brak punktów na kartach przedpłatowych
 
* dioda ostatni wjazd informuje wjeżdżającego, że na karcie
   punktowej jest tylko jeden punkt i przed kolejnym wjazdem
   konieczne jest dokonanie przedpłaty
 
* jeżeli jest zainstalowana kamera odczytująca tablice
   rejestracyjne dioda samochód świeci kolorem:
    - zielonym, gdy zgadza się numer odczytanej tablicy
       z tym który jest przypisany do karty
    - czerwonym, gdy numer tablicy jest inny
       wyświetlacz pokazuje numery rejestracyjne przypisane
       do tej karty 
 
       
 
 
  Podstawowe parametry systemu:  
 
  *  sterowanie - serwer z bazami SQL i najnowszym systemem operacyjnym Windows Server 2019 gwarantuje, że system wjazdowy przez wiele lat nie będzie wymagał modernizacji  
  *  połączenie między serwerem i terminalami - świałowód  
  *  ilość szlabanów które może obsługiwać system wjazdowy - do 250   
  *  dowolna ilość stanowisk na których można sprawdzić ilość punktów na karcie lub termin ważności karty    
  *  system parkingowy może sterować tablicą wyświetlającą ilość wolnych miejsc na parkingu - można zastosować dowolną tablicę LED  
  *  zapalenie lampy "brak wolnych miejsc"   
  *  system parkingowy blokuje wjazd na tą samą kartę lub pilota kilku pojazdów   
  *  maksymalna ilość kart zbliżeniowych - nieograniczona (powyżej 100 tys)  
  *  maksymalna ilość pilotów radiowych - nieograniczona (powyżej 100 tys)  
  *  ilość numerów rejestracyjnych odczytywanych przez każdą kamerę - nieograniczona (powyżej 100 tys)    
  *  rodzaje kart zbliżeniowych które odczytuje system parkingowy - 125 kHz i 13,56 MHz  również najnowsze typy kart szyfrowanych  DESFire, Mifare Plus, Mifare PlusX   
  *  karty zbliżeniowe ważne bezterminowo we wszystkie dni tygodnia - całodobowo  
  *  karty z określonym terminem ważności  
  *  karty przypisane do kalendarzy  np. poniedziałek 6:00 do 14:00 ; wtorek - zakaz wjazdu ; środa 5:00 do 10:00      
  *  karty impulsowe - przy każdym wjeździe jest odejmowany jeden punkt - terminal wyświetla ilość punktów, które pozostały do wykorzystania i informuje że jest to ostatni wjazd